Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 29 2019

venea
20:09
2021 3586 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viackisback ckisback
venea
20:08
Reposted fromFlau Flau viackisback ckisback
venea
20:04
4058 3c0c 500
Reposted fromMtsen Mtsen viaovtza ovtza
venea
19:59
5433 8deb 500
Reposted fromtfu tfu
venea
19:55
Z moich największych życiowych przewinień najgłupsze było myślenie, że ludzie okażą mi taką samą miłość i troskę, jaką otrzymali ode mnie
— głupia ja
Reposted fromtysiace-mysli tysiace-mysli via12czerwca 12czerwca

October 31 2019

venea
20:35
Będąc młodym naucz się jedynie mówić: proszę, dziękuję, przepraszam. Gdy dorośniesz, dodaj do tego słowa: tęsknię i spierdalaj, a życie nabierze innych kolorów.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via12czerwca 12czerwca
venea
13:45
9236 d5ca 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viackisback ckisback
venea
13:43
1091 1329
Reposted fromthesoup thesoup viackisback ckisback
venea
13:41
3676 d7ee 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viarocktenner rocktenner
venea
13:36
8454 2462 500
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viamarciix marciix

January 30 2019

venea
00:57
5816 f8e1 500
Reposted fromoll oll viaszydera szydera
venea
00:55
Dorysuj Marcinowi przyjaciół
Reposted frompsychob psychob viaPaseroVirus PaseroVirus

August 16 2018

venea
22:10
Miało być tylko raz, spróbowałem Cię raz. Teraz chcę cały czas.
venea
21:53
6860 96c6 500
Reposted frompoprostujakub poprostujakub vialefu lefu
venea
21:53
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vialefu lefu

July 09 2018

venea
01:05
Nie warto wspominać. Każdy z nas popełnia błędy.
— A. J. Finn
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via12czerwca 12czerwca
venea
00:47
4175 d7fc 500
Reposted fromIzzy721 Izzy721 via12czerwca 12czerwca
00:43
8823 f317 500
Reposted fromtwijfelaar twijfelaar via12czerwca 12czerwca
venea
00:43
6243 293d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos via12czerwca 12czerwca

April 29 2018

venea
06:34
1510 048c 500
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viaelentarie elentarie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl